Deze website is een initiatief van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak, in samenwerking met de directie Strafrechtketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid (MvJenV/DSK).

De website geeft, in de vorm van een kerncijferplatform, de meest actuele cijfers over de stand van criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid in Nederland weer. De website is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in betrouwbare, eenduidige, kwantitatieve informatie over de gehele breedte van de strafrechtketen.

Het aantal opgenomen kerncijfers (en de detaillering daarvan) zal de komende jaren steeds verder worden uitgebreid. Het aantal organisaties betrokken bij de ontwikkeling zal eveneens toenemen. Hierdoor zal de verschafte informatie en de aansluiting op actuele maatschappelijke vragen toenemen en de kwaliteit van de gegevens verder verbeteren.

De website is opgebouwd uit zes thema’s binnen de strafrechtketen: preventie, slachtofferschap, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging. Door in de menubalk links op een (sub)thema te klikken, komt u bij de kerncijfers van het desbetreffende thema. Vervolgens kunt u boven aan de pagina verschillende indicatoren kiezen, waarvoor verschillende onderwerpen, selecties en uitsplitsingen worden weergegeven.

Loading...
Voor preventie is geen uitsplitsing naar type delict beschikbaar.

Uitsplitsingen naar regio en naar persoonskenmerken worden alleen getoond voor het meest recente jaar binnen de geselecteerde periode.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Uitsplitsingen naar regio en naar persoonskenmerken worden alleen getoond voor het meest recente jaar binnen de geselecteerde periode.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Uitsplitsingen naar regio en naar persoonskenmerken worden alleen getoond voor het meest recente jaar binnen de geselecteerde periode.

Loading...
Loading...

Melding en aangifte

Loading...
Loading...

Uitsplitsingen naar regio en naar persoonskenmerken worden alleen getoond voor het meest recente jaar binnen de geselecteerde periode.

Loading...
Loading...

Onveiligheidsgevoelens

Loading...
Voor onveiligheidsgevoelens is geen uitsplitsing naar type delict beschikbaar.

Uitsplitsingen naar regio en naar persoonskenmerken worden alleen getoond voor het meest recente jaar binnen de geselecteerde periode.

Loading...
Loading...

Geregistreerde misdrijven

Loading...
Loading...
Voor geregistreerde misdrijven is geen uitsplitsing naar leeftijdsklasse beschikbaar. Zie uitsplitsing naar leeftijdsklasse bij 'geregistreerde verdachten'.
Voor geregistreerde misdrijven is geen uitsplitsing naar geslacht beschikbaar. Zie uitsplitsing naar geslacht bij 'geregistreerde verdachten'.
Voor geregistreerde misdrijven is geen uitsplitsing naar overige persoonskenmerken beschikbaar. Zie uitsplitsing naar overige persoonskenmerken bij 'geregistreerde verdachten'.

Geregistreerde verdachten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Opgehelderde misdrijven

Loading...
Loading...
Voor opgehelderde misdrijven is geen uitsplitsing naar leeftijdsklasse beschikbaar.
Voor opgehelderde misdrijven is geen uitsplitsing naar geslacht beschikbaar.
Voor opgehelderde misdrijven is geen uitsplitsing naar overige persoonskenmerken beschikbaar.

Ingeschreven zaken Openbaar Ministerie (misdrijfzaken)

Loading...
Loading...
Voor ingeschreven zaken OM (misdrijfzaken) is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar.
Voor ingeschreven zaken OM (misdrijfzaken) is geen uitsplitsing naar overige persoonskenmerken beschikbaar.

Laatste beslissing Openbaar Ministerie (misdrijfzaken)

Loading...
Loading...
Loading...
Voor het gekozen type beslissing OM (misdrijfzaken) is geen uitsplitsing naar type delict beschikbaar.
Voor laatste beslissing OM (misdrijfzaken) is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar.
Voor laatste beslissing OM (misdrijfzaken) is geen uitsplitsing naar overige persoonskenmerken beschikbaar.

Vonnissen in eerste aanleg (misdrijfzaken)

Loading...
Loading...
Loading...

Voor dit type beslissing is geen uitsplitsing naar type delict beschikbaar
Voor vonnissen in eerste aanleg (misdrijfzaken) is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar
Voor vonnissen in eerste aanleg (misdrijfzaken) is geen uitsplitsing naar overige persoonskenmerken beschikbaar
Loading...
Loading...
Voor sancties is geen uitsplitsing naar type delict beschikbaar
Voor sancties is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar
Voor sancties is geen uitsplitsing naar overige persoonskenmerken beschikbaar

Afgesloten taakstraffen

Loading...

Voor afgesloten taakstraffen is geen uitsplitsing naar type delict beschikbaar.

Voor afgesloten taakstraffen is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar.
Voor afgesloten taakstraffen is geen uitsplitsing naar leeftijdsklasse beschikbaar.
Voor afgesloten taakstraffen is geen uitsplitsing naar geslacht beschikbaar.
Voor afgesloten taakstraffen is geen uitsplitsing naar overige persoonskenmerken beschikbaar.

Populatie taakgestrafte meerderjarigen

Loading...
Voor populatie taakgestrafte meerderjarigen is geen uitsplitsing naar type delict beschikbaar.
Voor populatie taakgestrafte meerderjarigen is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar.
Voor populatie taakgestrafte meerderjarigen is geen uitsplitsing naar overige persoonskenmerken beschikbaar.

Voltooide opdrachten gedragsinterventies

Loading...
Voor voltooide opdrachten gedragsinterventies is geen uitsplitsing naar type delict beschikbaar.
Voor voltooide opdrachten gedragsinterventies is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar.
Voor voltooide opdrachten gedragsinterventies geen uitsplitsing naar leeftijdsklasse beschikbaar.
Voor voltooide opdrachten gedragsinterventies is geen uitsplitsing naar geslacht beschikbaar.
Voor voltooide opdrachten gedragsinterventies is geen uitsplitsing naar overige persoonskenmerken beschikbaar.

Voltooide toezichten

Loading...
Voor voltooide toezichten is geen uitsplitsing naar type delict beschikbaar.
Voor voltooide toezichten is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar.
Voor voltooide toezichten is geen uitsplitsing naar leeftijdsklasse beschikbaar.
Voor voltooide toezichten is geen uitsplitsing naar geslacht beschikbaar.
Voor voltooide toezichten is geen uitsplitsing naar overige persoonskenmerken beschikbaar.

Gestarte taakstraffen

Loading...
Voor gestarte taakstraffen is geen uitsplitsing naar type delict beschikbaar.
Voor gestarte taakstraffen is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar.
Voor gestarte taakstraffen is geen uitsplitsing naar leeftijdsklasse beschikbaar.
Voor gestarte taakstraffen is geen uitsplitsing naar geslacht beschikbaar.
Voor gestarte taakstraffen is geen uitsplitsing naar overige persoonskenmerken beschikbaar.

Afgesloten taakstraffen

Loading...
Voor afgeronde taakstraffen is geen uitsplitsing naar type delict beschikbaar.
Voor afgeronde taakstraffen is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar.
Voor afgeronde taakstraffen is geen uitsplitsing naar geslacht beschikbaar.
Voor afgeronde taakstraffen is geen uitsplitsing naar overige persoonskenmerken beschikbaar.

Halt-overtredingen

Loading...
Loading...

Voor Halt-overtredingen is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar.
Loading...
Loading...
Loading...

Halt-misdrijven

Loading...
Loading...

Voor Halt-misdrijven is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar.
Loading...
Loading...
Loading...

Instroom jeugdreclassering

Loading...
Voor instroom jeugdreclassering is geen uitsplitsing naar type delict beschikbaar.
Voor instroom jeugdreclassering is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar.
Voor instroom jeugdreclassering is geen uitsplitsing naar leeftijdsklasse beschikbaar.
Voor instroom jeugdreclassering is geen uitsplitsing naar geslacht beschikbaar.
Voor instroom jeugdreclassering is geen uitsplitsing naar overige persoonskenmerken beschikbaar.

Instroom financiële sancties CJIB

Loading...
Voor instroom financiële sancties is geen uitsplitsing naar type delict beschikbaar.
Voor instroom financiële sancties is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar.
Voor instroom financiële sancties is geen uitsplitsing naar leeftijdsklasse beschikbaar.
Voor instroom financiële sancties is geen uitsplitsing naar geslacht beschikbaar.
Voor instroom financiële sancties is geen uitsplitsing naar overige persoonskenmerken beschikbaar.

Uitstroom financiële sancties CJIB

Loading...
Voor uitstroom financiële sancties is geen uitsplitsing naar type delict beschikbaar.
Voor uitstroom financiële sancties is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar.

Voor uitstroom financiële sancties is geen uitsplitsing naar leeftijdsklasse beschikbaar.
Voor uitstroom financiële sancties is geen uitsplitsing naar geslacht beschikbaar.
Voor uitstroom financiële sancties is geen uitsplitsing naar overige persoonskenmerken beschikbaar.

Instroom gevangeniswezen en justitiële jeugdinstellingen

Loading...

Voor instroom DJI is geen uitsplitsing naar type delict beschikbaar.

Voor instroom DJI is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar.

Voor instroom DJI is geen uitsplitsing naar leeftijd beschikbaar.

Voor instroom DJI is geen uitsplitsing naar geslacht beschikbaar.

Voor instroom DJI is geen uitsplitsing naar overige kenmerken beschikbaar.
Loading...
Loading...

Voor bezetting DJI is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar.

Voor bezetting DJI is geen uitsplitsing naar overige kenmerken beschikbaar.

Detentie- en verblijfsduur

Loading...

Voor detentie- en verblijfsduur is geen uitsplitsing naar type delict beschikbaar.

Voor detentie- en verblijfsduur is geen uitsplitsing naar regio beschikbaar.

Voor detentie- en verblijfsduur is geen uitsplitsing naar leeftijd beschikbaar.

Voor detentie- en verblijfsduur is geen uitsplitsing naar geslacht beschikbaar.

Voor detentie- en verblijfsduur is geen uitsplitsing naar overige kenmerken beschikbaar.

SamenwerkingspartnersBronnen

Begrippen

Onderwerpen

Afkortingen